Formål

Foreningen Kundby Lokalforum er for alle.

Foreningens formål:

- At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, institutioner og øvrige aktører i lokalområdet.

- At fremme attraktive idræts-, fritids- og kulturtilbud for alle aldersgrupper.

- At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune.

- At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere, virksomheder i lokalområdet og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til.

- At arbejde for at Kundby Lokalområde er et attraktivt område.

Vedtægter og samarbejdsaftaler

Bestyrelse og foreningsrepræsentanter

Lokalforum består af en bestyrelse på 5 personer, samt en repræsentant fra hver forening.

Bestyrelse

Funktion

Navn

E-mail

Mobilnummer

Medlem

Søren Nybro Christensen

sorennybro@gmail.com

22200025

Kasserer

Lind Holmegaard

klholmegaard@c.dk

21744316

Sekretær

Mia Tiedkte

miatiedtke@live.dk

30522936

Medlem

Michael Aagaard

aagaard.michael@gmail.com

21408532

Formand

Susanne Knudsen

Gedebjerg6@gmail.com

21936816

 

 

Oversigt over foreningernes valgte repræsentanter

Forening

Navn

E-mail

Mobilnummer

50+ Kundby

Bente Hasselby

hbh@mail.dk

 51411921

Kundby Badmintonklub

John Fredslund

john@fredslund.org

25424297

Kundby Forsamlingshus

Trine Eskildsen

kundbyforsamlingshus@gmail.com

 29938288

Kundby Friskole og Børnehus

Henrik Møllegaard

 hmj@spks.dk

23694314

Kundby GF

Susanne B Hansen

formand@kundbygf.dk

25334561

Kundby Idrætsforening

Dennis Toftbo Sørensen

d.toftbo.s@gmail.com

51294980

Kundby Kirkes Menighedsråd

Ingrid Ekelund

ekelund@sport.dk

30264092

Kundby Skytteforening

Kim Lindgren

Kimpedersen2707@gmail.com

26282079

Kundby Vandværk

John Fredslund

john@fredslund.org

25424297

Støtteforeningen for Kundby Friskole og Børnehus

Bo Storgaard

bs@stavnskaer.dk

40299176

Opdateret 10. april 2017Feedback

Sidst opdateret

24.03.2017

Ansvarlig redaktør

Svend Erik Saksun