Spring til indhold

Formål

Foreningen Kundby Lokalforum er for alle.

Foreningens formål:

- At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, institutioner og øvrige aktører i lokalområdet.

- At fremme attraktive idræts-, fritids- og kulturtilbud for alle aldersgrupper.

- At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune.

- At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere, virksomheder i lokalområdet og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til.

- At arbejde for at Kundby Lokalområde er et attraktivt område.

Bestyrelse og foreningsrepræsentanter

Lokalforum består af en bestyrelse på 5 personer, samt en repræsentant fra hver forening.

Bestyrelse

Funktion

Navn

E-mail

Mobilnummer

Medlem

Søren Nybro Christensen

sorennybro@gmail.com

22200025

Kasserer

Lind Holmegaard

klholmegaard@c.dk

21744316

Sekretær

Mia Tiedkte

miatiedtke@live.dk

30522936

Medlem

Kim Bargsteen

kimbargsteen@gmail.com

40746848

Formand

Susanne Knudsen

Gedebjerg6@gmail.com

21936816

 

 

Oversigt over foreningernes valgte repræsentanter

Forening

Navn

E-mail

Mobilnummer

50+ Kundby

Annie Hass

anniehass@mail.dk

 42342448

Kundby Badmintonklub

John Fredslund

john@fredslund.org

25424297

Kundby Forsamlingshus

Nimal Anandarajah

kundbyforsamlingshus@gmail.com

 22630959

Kundby Friskole og Børnehus

Pernille Lundegaard
Straarup

 pstraarup@yahoo.com 

32548995

Kundby GF

Susanne B Hansen

formand@kundbygf.dk

25334561

Kundby Idrætsforening

Jacob Rye Ganderup

info@kundby-if.dk 

51294980

Kundby Kirkes Menighedsråd

Ingrid Ekelund

ekelund@sport.dk

30264092

Kundby Skytteforening

John Jimmy Petersen

johnjimmy@outlook.dk

40720918

Kundby Vandværk

John Fredslund

john@fredslund.org

25424297

Støtteforeningen for Kundby Friskole og Børnehus

Martin Bærentsen

stoetteforening@kundbyfriskole.dk

27921621

Opdateret Marts 2019

Referater Kundby Lokalforum

Her finder du referater fra bestyrelsesmøder i Lokalforum samt fra borgermøder, mv.

2019

Referat af Generalforsamling 18. marts 2019 incl. bestyrelsens beretning og regnskab for 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 21. januar 2019

2018

Referat af borgermøde i Kundby Lokalforum 27. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 12. november 2018

Referat af borgermøde i Kundby Lokalforum 10. september 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 3. september 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 6. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 18. april 2018

Referat af Generalforsamling 19. marts 2018 incl. bestyrelsens beretning og regnskab for 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 12. februar 2018

Referat af årligt brugermøde mellem Kundby Friskole og Kundbys Foreninger 15. januar 2018 

2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 20. november 2017

Referat af Borgermøde i Kundby 21. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 6. september 2017

Referat af Borgermøde i Kundby 18. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 10. maj 2017

Referat af årligt brugermøde mellem Kundby Friskole og Kundbys Foreninger 27. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 22. marts 2017

Referat af stiftende generalforsamling 16. marts 2017

2016

Referat af formøde med Kundby foreninger før stiftelse af Kundby Lokalforum 13. december 2016

Referat af udviklingsmøde mellem Kundby Lokalforum m.fl. og Projektudvalget for Lokal Udvikling d. 13. september 2016

Referat af årligt møde mellem Kundby Friskole og Kundbys Foreninger 12. april 2016

Referat af møde i Kundby Lokalforum 2. februar 2016

2015

Referat af årligt møde mellem Kundby Friskole og Kundbys Foreninger 1. september 2015

Høringssvar vedrørende lukning af Kundby Skole 5. marts 2015

Referat af møde i Kundby Lokalforum 26. februar 2015

2014

Referat af møde i Kundby Lokalforum 20. november 2014

Kommunikation i Kundby

Kommunikation og information foregår på forskellige måder og via forskellige medier. Selvom borgerne stadig mødes i DagliBrugsen og opdaterer hinanden med "har du hørt?", så er der reelt 5 forskellige måder at formidle budskaberne ud til Kundby's borgere på. Det er byens "mørtel" eller "klister" om man vil, der får lokalsamfundet til at hænge sammen.

Hjemmeside

Målgruppe: Byens borgere og potentielle borgere

Link: www.kundbyinfo.dk

Hjemmesiden giver dig:

 • Nyt fra byen
 • Kalenderstof
 • Debat
 • Markedsføring af events
 • Referater fra Lokalråds møder mv.
 • En slags bibliotek (katalog), hvor informationer er struktureret og tilgængelige for alle

 

Nyhedsmail Service

Målgruppe: Byens borgere

Tilmelding: kundbyinfo@gmail.com

Nyhedsmail giver dig:

 • Oplysning om kommende arrangementer
 • Teasere for indhold på hjemmesiden
 • Praktiske informationer fra foreninger m.fl.

 

Facebook Side

Målgruppe: Byens borgere

Link: https://www.facebook.com/Kundby-Lokalforum-538340366323776/

Facebook giver dig:

 • Sociale relationer gennem likes, tags, kommentarer og delt indhold
 • Deling af gode historier om byens borgere og foreninger
 • Events– "husk, at der er Kundby Dag den 10. juni”
 • Links til nyt på hjemmesiden
 • Deling af links til fx. avisartikler eller blogindlæg af interesse for byens borgere

 

Møder

Målgruppe: Byens borgere

Møderne giver dig:

 • Information, debat og dialog
 • Involvering af byens borgere – nærdemokrati
 • Idéudvikling
 • Socialt samvær og nyt fra landsbyen

 

Infoskærm

Målgruppe:   Byens borgere og handlende i Dagli’Brugsern

Placering:     Kundby Dag’li Brugs

Kontakt:      kundbyinfo@gmail.com

Infoskærmen giver dig:

 • Let tilgængelig information om events
 • Opslag fra lokale erhvervsdrivende
 • Information til borgere fra Holbæk Kommune
 • Information fra de øvrige lokalområder i kommunen

Forvent ca. 1 uges behandlingstid. 

 Feedback

Sidst opdateret

13.02.2018

Ansvarlig redaktør

Svend Erik Saksun