Spring til indhold

Formål

Foreningen Kundby Lokalforum er for alle.

Foreningens formål:

- At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, institutioner og øvrige aktører i lokalområdet.

- At fremme attraktive idræts-, fritids- og kulturtilbud for alle aldersgrupper.

- At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune.

- At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere, virksomheder i lokalområdet og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til.

- At arbejde for at Kundby Lokalområde er et attraktivt område.

Bestyrelse og foreningsrepræsentanter

Lokalforum består af en bestyrelse på 5 personer, samt en repræsentant fra hver forening.

Bestyrelse

Funktion

Navn

E-mail

Mobilnummer

Bestyrelsesmedlem

Søren Nybro Christensen

sorennybro@gmail.com

22200025

Kasserer

Gert Bøie Hansen

gert@hansenfamilien.com

26350239

Sekretær

Susanne Knudsen

gedebjerg6@gmail.com

21936816

Bestyrelsesmedlem 

Sebrina Fredslund Mejlkær

sebrina@tdcadsl.dk

40721047

Formand

Kim Aarenstrup

kim.aarenstrup@gmail.com

42781606

 

 

Oversigt over foreningernes valgte repræsentanter

Forening

Navn

E-mail

Mobilnummer

Foreningen 50+ Kundby

Annie Hass

anniehass@mail.dk 

 42342448

Kundby Badmintonklub

Andreas Baunegaard Andersen

 a.baunegaard@gmail.com

61350685

Kundby Forsamlingshus

Poul Thomsen

formanden@kundby-forsamlingshus.dk 

26888858

Kundby Friskole og Børnehus

Pernille Lundegaard
Straarup

 pstraarup@yahoo.com 

32548995

Kundby GF

Susanne B Hansen

formand@kundbygf.dk

25334561

Kundby Idrætsforening

Jacob Rye Ganderup

info@kundby-if.dk 

51294980

Kundby Kirkes Menighedsråd

Ingrid Ekelund

ekelund@sport.dk

30264092

Kundby Skytteforening

Ernst Bugge

 formand@kundbyskytteforening.dk  

28917373

Kundby Vandværk

John Fredslund

john@fredslund.org  

25424297

Opdateret November 2019

Referater Kundby Lokalforum

Her finder du referater fra bestyrelsesmøder i Lokalforum samt fra borgermøder, mv.

2022

Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 8. september 2022 her.
Anbefalinger fra TOP-mødet med Lokale fora her.

Referat af Bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 21. juni 2022 (incl. ny konstitution) her.

Referat af generalforsamling 2021 og regnskab 2021 for Kundby Lokalforum_14juni2022 her.

Udvidelse af Torslunde Transformerstation
- læs avisens referat af formøde 5. maj her.
Energinets fremlæggelse her. 
Holbæk Kommunes fremlæggelse her. 
Borgernes alternative forslag v. Michael Ravn her. 

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 13.april 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 10. marts 2022
Forslag til grupper baseret på borgernes SWOT analyse svar 

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 25. januar 2022

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Kundby Lokalforum 2022
Bilag 2: Holbæk Kommune Konstitueringsaftale 2022
Bilag 3: Borgernes input til SWOT analyse fra Borgermødet 18nov2021 
Bilag 4: Anbefalinger fra TOP-møde med Lokale Fora

2021

Referat af Borger- og Brugsmøde i Kundby Lokalforum 18. november 2021
Asnæs og Omegns Brugsforening - afdeling Kundby - præsentation fra Brian Johansen 

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 21. oktober 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 16. september 2021 
Udkast til SWOT for Kundby Lokalområde 

Referat af Generalforsamling 23aug2021 inkl. bestyrelsens beretning og regnskab

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 16. juni 2021

2020

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 8. september 2020

Referat af Generalforsamling 16jun2020 incl. bestyrelsens beretning og regnsskab 

Referat af borgermøde 16juni2020 med Holbæk Kommune omkring nye boliger på Kirkebakken 
Holbæk Kommunes oplæg til Lokalplan 

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 30. marts 2020 

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 17. januar 2020

2019

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 9. december 2019 

Ansøgningsskema til brug for ansøgninger til Aktivitetspuljen

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 23. september 2019

Fremtidig bosætning:
Analyse fremlagt af Jakob Bonde Pollmann (Holbæk Kommune) ifm. Borgermøde om Boligstrategi 12. september 2019
Referat af Borgermøde i Kundby om fremtidig Bosætning 12. september 2019 

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 28. august 2019

Referat af Generalforsamling 18. marts 2019 incl. bestyrelsens beretning og regnskab for 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 21. januar 2019

2018

Referat af borgermøde i Kundby Lokalforum 27. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 12. november 2018

Referat af borgermøde i Kundby Lokalforum 10. september 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 3. september 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 6. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 18. april 2018

Referat af Generalforsamling 19. marts 2018 incl. bestyrelsens beretning og regnskab for 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 12. februar 2018

Referat af årligt brugermøde mellem Kundby Friskole og Kundbys Foreninger 15. januar 2018 

2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 20. november 2017

Referat af Borgermøde i Kundby 21. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 6. september 2017

Referat af Borgermøde i Kundby 18. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 10. maj 2017

Referat af årligt brugermøde mellem Kundby Friskole og Kundbys Foreninger 27. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum 22. marts 2017

Referat af stiftende generalforsamling 16. marts 2017

2016

Referat af formøde med Kundby foreninger før stiftelse af Kundby Lokalforum 13. december 2016

Referat af udviklingsmøde mellem Kundby Lokalforum m.fl. og Projektudvalget for Lokal Udvikling d. 13. september 2016

Referat af årligt møde mellem Kundby Friskole og Kundbys Foreninger 12. april 2016

Referat af møde i Kundby Lokalforum 2. februar 2016

2015

Referat af årligt møde mellem Kundby Friskole og Kundbys Foreninger 1. september 2015

Høringssvar vedrørende lukning af Kundby Skole 5. marts 2015

Referat af møde i Kundby Lokalforum 26. februar 2015

2014

Referat af møde i Kundby Lokalforum 20. november 2014

Kommunikation i Kundby

Kommunikation og information foregår på forskellige måder og via forskellige medier. Selvom borgerne stadig mødes i DagliBrugsen og opdaterer hinanden med "har du hørt?", så er der reelt 5 forskellige måder at formidle budskaberne ud til Kundby's borgere på. Det er byens "mørtel" eller "klister" om man vil, der får lokalsamfundet til at hænge sammen.

Hjemmeside

Målgruppe: Byens borgere og potentielle borgere

Link: www.kundbyinfo.dk

Hjemmesiden giver dig:

 • Nyt fra byen
 • Kalenderstof
 • Debat
 • Markedsføring af events
 • Referater fra Lokalråds møder mv.
 • En slags bibliotek (katalog), hvor informationer er struktureret og tilgængelige for alle

 

Nyhedsmail Service

Målgruppe: Byens borgere

Tilmelding: kundbyinfo@gmail.com

Nyhedsmail giver dig:

 • Oplysning om kommende arrangementer
 • Teasere for indhold på hjemmesiden
 • Praktiske informationer fra foreninger m.fl.

 

Facebook Side

Målgruppe: Byens borgere

Link: https://www.facebook.com/Kundby-Lokalforum-538340366323776/

Facebook giver dig:

 • Sociale relationer gennem likes, tags, kommentarer og delt indhold
 • Deling af gode historier om byens borgere og foreninger
 • Events– "husk, at der er Kundby Dag den 10. juni”
 • Links til nyt på hjemmesiden
 • Deling af links til fx. avisartikler eller blogindlæg af interesse for byens borgere

 

Møder

Målgruppe: Byens borgere

Møderne giver dig:

 • Information, debat og dialog
 • Involvering af byens borgere – nærdemokrati
 • Idéudvikling
 • Socialt samvær og nyt fra landsbyen

 

Infoskærm

Målgruppe:   Byens borgere og handlende i Dagli’Brugsern

Placering:     Kundby Dag’li Brugs

Kontakt:      kundbyinfo@gmail.com

Infoskærmen giver dig:

 • Let tilgængelig information om events
 • Opslag fra lokale erhvervsdrivende
 • Information til borgere fra Holbæk Kommune
 • Information fra de øvrige lokalområder i kommunen

Forvent ca. 1 uges behandlingstid. 

 Feedback

Sidst opdateret

05.07.2020

Ansvarlig redaktør

Susanne Knudsen