Spring til indhold

Lokalforum

I perioden 2014-16 har borgere, politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune sammen udtænkt og afprøvet nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Demokratieksperimentariet var den fælles ramme for arbejdet. Afslutningsvis er Kundby Lokalforum nu en selvstændig forening.


Sidst opdateret

23.03.2017

Ansvarlig redaktør

Svend Erik Saksun

Susanne Knudsen, Gedebjerg 6, 4520 Svinninge

Mail: skovmosegaard@mail.tele.dk - Telefon: 21936816

Min motivation: Trivsel i lokalområderne gennem fysisk aktivitet og samvær. Jeg ønsker at medvirke til at Kundby bliver et attraktivt sted at bo med gode rammer for fysisk aktivitet og fælles aktiviteter.

Privat: Jeg er 59 år og bor lidt udenfor Kundby, jeg er gift med en landmand og vi har 2 voksne drenge. Jeg arbejder som foreningskonsulent i Holbæk Kommune, Kultur og Fritid.

I min fritid dyrker jeg Outdoor træning, stavgang, skiløb og træner i Motionscenter ugentligt. Jeg har været aktiv i Kundby Gymnastikforening i ca. 30 år med mange aktiviteter, primært Teater (som instruktør for Svinninge Revyen).