Spring til indhold

Kundby Badmintonklub

Kundby Badmintonklub blev startet den 28. august 1934 med stiftende generalforsamling i Kundby Forsamlingshus.
Den første bestyrelse så således ud:
Frk. Ellen Fie Petersen
Tømrer Holger Rasmussen
Uddeler Andersen
Sognefoged Mejnertsen (kasserer)
Mejeribestyrer Dam (formand)

På det første bestyrelsesmøde samme aften blev der valgt spilleudvalg og udvalg til at forhandle med Forsamlingshusets bestyrelse om lejemaal af salen for 8 måneder: september – april.

Kontingentet var i klubbens første år den fyrstelige sum af kr. 1,50 pr. måned !!!!

Fra 1934 til 1958 spilledes badminton i Kundby Forsamlingshus. Herefter og frem til 2000 spilledes badminton i Gymnastiksalen på Kundby Skole. Fra efteråret 2000 har klubben spillet i den ny-opførte hal ved Kundby Skole. Herudover har klubben siden 1980 spillet i Gislinge Hallen.

Medlemsmæssigt var der i klubbens første ca. 35 leveår mellem ca. 20 og ca. 40 medlemmer. Herefter steg medlemstallet støt og kulminerede med 137 medlemmer i sæsonen 1980/1981 som var den første, hvor der blev spillet i Gislinge Hallen, der blev åbnet i efteråret 1980. Vi har i de seneste år været 116 medlemmer.

På programmet i dag er bla. børnetræning hvor børn til og med 6. klasse spiller badminton hver tirsdag fra 1. september til 31. marts. Henrik Møldum står for træningen af børnene.

Foreningens kontingenter har gennem mange år været blandt de laveste blandt badmintonklubber:
Børnetræning: Kr. 50 for hele sæsonen
Børn under 16 år i sæsonen: Kr. 50 pr. bane for hele sæsonen
Voksne: Kr. 200 pr. bane for hele sæsonen
Sæsonen løber fra 1. september til 31. marts.
Heidi Silander Pedersen (sekretær)
Anders Larsen (kasserer)
John Fredslund

Andreas Baunegaard Andersen (formand)
Godthåbsvej 42, 1.tv., 4300 Holbæk
61350685

Kontakt: a.baunegaard@gmail.com

 Feedback

Sidst opdateret

10.09.2020

Ansvarlig redaktør

Susanne Knudsen