Spring til indhold

Kort om Kundbys historie

I Kundby har vi i dag som mange andre landsbyer, en kirke, et gadekær, en Brugs og skole (Kundby Friskole), SFO, børnehus og en lille hal.) Sådan har det ikke altid været.

Lind Holmegaard fra Kundby fortæller om Kundbys historie på hjemmesiden "Landsbyhistorier".

I Kundby har vi i dag som mange andre landsbyer, en Kirke, et Gadekær, en Brugs og Skole, (Center Kundby hvor der er Skole; Fritidshjem, Børnehave og en lille hal.)

Sådan har det ikke altid været. I halvtresserne havde vi et rigt handelsliv i Kundby, på trods af, at der ikke boede mere end det halve af hvad der gør i dag. På det tidspunkt var her også både mejeri og kommunekontor. Vi havde et mejeri, som blev nedlagt i 60erne, herefter var der en årrække et tromlevaskeri, og i dag har Staunskær- Elektrik her til huse.

Vi havde en overgang hele 2 Slagterforretninger på Bygaden, de lukkede begge medio 1970. Jeg husker, at vi også havde en herrefrisør som hed Fischer, han stoppede først i halvfjerdserne. Her var også en Bagerbutik, som blev drevet af Jens Sørensen, den lukkede først i firserne. Vi havde også en Købmandsbutik, som blev drevet af Haddon Madsen, men han lukkede i 1975. I en årrække havde vi ligeledes et Apoteksudsalg, men dette lukkede og brugsen overtog udsalget.

I halvtresserne var der i byen 2 Smedjer, begge lå på Bygaden, den ene kan man stadig genkende på den snoede skorsten.

På trods af at der i 50erne næsten ingen biler var, solgte man benzin 2 steder i byen. Købmanden solgte Esso og smeden Shell. Først i 60’erne kom vores nuværende OK Benzin til, og en kort periode var der tre steder man kunne købe benzin i Kundby. OK havde en døgnautomat hvor man brugte 5 kr., Shell og Esso lukkede begge medio 1960.

Kundby har også haft en bank, først Sjællandske Bank, herefter hed den Kronebanken, og til sidst Sparekassen Sjælland. Banken havde til huse først i det nedlagte Apotek på Bygaden, siden i den nedlagte købmandsbutik, og til sidst i den ene ende af Brugsen. Da banken lukkede, drev Brugsen i en årrække døgnkiosk i lokalerne.

Man har igennem årene også forsøgt sig med El-forretninger i byen, både på Bygaden og Kirkebakken.

I en årrække havde vi bibliotek i Kundby, dette havde til huse mange forskellige steder i byen, til sidst på Kirkebakken, hvor der også har været Trælasthandel.

Jeg kan kort fortælle, at vores nuværende skole blev bygget 1958, senere er så kommet børnehave fritidshjem og hal til. Før 1958 var der skole på Trønningevej 14.

Vores nuværende Brugs blev bygget i 1960, der er dog bygget til senere. Der har været Brugs i Kundby siden 1904, som lå samme sted men i tidligere bygninger som nu er revet ned. Før den tid var der købmand, som havde til huse Bygaden 39 (Holmebo).

Indtil først i 1960 bestod Kundby af Bygaden, Kirkebakken og Trønningevej. Den første udstykning af grunde fandt sted i 60erne, og de første huse blev bygget fra 1960 til medio 1970. Dette område kom til at hedde Gartnerlunden, siden blev det opdelt til Gartnerlunden, Anemonevej, Irisvej og Bellisvej.
Der skulle gå 10 år før der igen blev byggemodnet i Kundby, her kom så Elmevej og Møllevej, som blev bebygget i perioden 1980 til omkring 2000. Den sidste byggemodning er så Helgogårdsvej ,og i øjeblikket er Sognegårdsvej i støbeskeen.

På trods af denne store udvikling i Kundby, ser Bygaden stadig ud som i 1950’erne selvom trafikken er mangedoblet. Trafikgruppen under lokalforum arbejder på at få lavet noget trafikdæmpende, og vi må håbe dette lykkedes.

Hvis man er interesseret i mere historie om Kundby foreslås en tur til Lokalhistorisk bibliotek i Svinninge.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Susanne Knudsen