Spring til indhold

Skrald og gode sild

Holbæk kommune støtter hvert år op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlingsdag, der falder på en søndag i april måned.

Holbæk kommune støtter hvert år op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlingsdag, der falder på en søndag i april måned.

Danmarks naturfredningsforening leverer en deltagerpakke med bl.a. affaldsposer og en vejledning.

Holbæk Kommune er behjælpelig med levering af refleksveste, handsker, gribetænger, afhentning af affald og presse.

Skrald og gode sild startede i Kundby i 2009 og er et samarbejde mellem Foreningerne i Kundby og Trafik- og Byforskønnelsesgruppen. Udvalget består af Tove Junge, Trine Eskildsen, Lind Holmegaard og John Fredslund.

For borgerne i Kundby er der mulighed for at få en aktiv dag i fællesskabets ånd. Deltagerne mødes ved DagliBrugsen for udlevering af materialer og instruks, og efter endt affaldsindsamling er der fællesspisning i foreningslokalet på skolen, hvor der - som overskriften siger - spises "gode sild".

Den kulinariske del bestrides bl.a. af Bente Hasselby.

Se selvbetjening for dit affald

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer i afhentning, bestille en ny beholder m.m.

Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed.

Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald.

Snerydning og afhentning af affald

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

Du kan læse mere om snerydningsreglerne i artiklen 'Vejene i snevejr'.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med affaldshåndteringen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed.Feedback

Sidst opdateret

23.04.2016

Ansvarlig redaktør

Svend Erik Saksun

Lovgivning

Rammelovgivningen for miljøområdet er 'Miljøbeskyttelsesloven', hvor du kan læse mere om bortskaffelse af affald på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde reglerne for kommunernes håndtering af affald i bekendtgørelsen om affald. Se bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde kommunens affaldsregulativ.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse generelt om sortering af affald og om henkastet affald og bøder.