Spring til indhold

Trafik- og Byforskønnelsegruppen

De fleste vil gerne have at deres landsby ser ordentlig ud. Sådan er det også i Kundby.

Trafik- og Byforskønnelsesgruppen tager sig af såvel stort som småt. Det kan være fartbegrænsning, nye byporte, vedligeholdelse af gangstier og meget andet.

Gruppen består p.t. af Lind Holmegaard og John Fredslund.

Vedligeholdelse af kommunale veje

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Men ofte er det borgerne, som først opdager fejl og mangler ved vejene. Det er altid en god idé at anmelde det til kommunen, når du fx opdager:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.Feedback

Sidst opdateret

06.04.2017

Ansvarlig redaktør

Svend Erik Saksun