Spring til indhold

Vognserup

Vognserup ligger ved Holbæk mellem Kundby og Trønninge. Her er marker så langt øjet rækker, en gårdsplads med skæve brosten og en fredet, rødkalket hovedbygning fra 1559.

Vognserup er en gammel landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1382. Gården ligger i Kundby Sogn, Holbæk Kommune. Hovedbygningen er opført i 1559-1575.

Vognserup er opstået i 1330 på grunden af en nedrevet landsby "Vagnstorp”. Vognserup tilhørte i middelalderen den uddøde familie Rud, der alle er blevet begravet på Kundby Kirke. Den sidste Rud, Peter Rud, en ven af kong Frederik II, døde i 1559, og efter hans død blev den nuværende hovedbygning bygget af hans enke. Grethe Bryske var en adelsdame fra Fyn, hun var streng og hård. Hun røvede sin egen broder Jørgen Bryske’s arvelod for at skaffe sig penge til herregården. Broderen var taget til fange i Vognserups kælder i 2 år, Grethe Bryske døde i 1587, og hendes nevø, lensmanden fra Kalundborg, arvede godset, men også han var barnløs, som de følgende besiddere også var.

I 1750 blev godset købt af familien Løvenskjold og var i dens besiddelse i godt 170 år til omkring året 1921, hvor det blev købt af familien Teisen, men beboet blev det allerede af familien Teisen fra 1914.

Huset er bygget i nederlandsk renæssancestil, et sjældent senmiddelalderhus. I 1770 ændret til palæstil, med store vinduer. Fra 1777 stammer de gamle kakkelovne, der er fra familien Løvenskjolds egne jernværker i Norge.

Vognserup Gods er på 363,5 hektar.Feedback

Sidst opdateret

22.05.2019

Ansvarlig redaktør

Susanne Knudsen