Spring til indhold

Kundby skoles historie

I 1739 bestemte Kong Christian den 6., at der skulle indrettes et almindeligt skolevæsen over hele landet. I 1740 deltes Kundby Sogn (der omfatter byerne Kundby, Trønninge, Sandby, Torslunde og Marke med omegn) i to skoledistrikter: Degnen skulle undervise børnene fra Kundby og Trønninge, en skoleholder resten.

De to skolebygninger var i Kundby og i Torslunde. I 1817 blev Kundby Skole udvidet og børnene fra Sandby skulle også undervises der. I 1846 fik Trønninge-børnene deres egen skole og lærer. Det samme skete for Sandby-børnene i 1858. Fra 1900 var der desuden forskoler i alle fem byer i sognet. I 1958 blev samtlige skoler nedlagt og en ny centralskole for hele Kundby Sogn blev indviet den 29. marts 1958.

Fra 1976 til 1981 havde Kundby og Gislinge sogne fælles skoledistrikt, men i 1981 blev Kundby Skole igen skole for børnene fra Kundby sogn alene, idet Sandby-børnene dog kom til at tilhøre Gislinge skoledistrikt. Den nye skole i Gislinge blev nu ”overbygning” til Kundby Skole (som tidligere Svinninge-Hjembæk Skole havde været) og 7. klasse blev samtidig overflyttet til Gislinge Skole.

Tilbygning af Samlingssal og Børnehaveklasse blev indviet i skoleåret 1979/80.

Den nyrenovede Kundby Skole og gymnastiksal blev indviet den 6. oktober 2000. Et projekt, der blev udført i samarbejde med Kundbys foreninger.

I 2011 begyndte politikerne i Holbæk Kommune igen at interessere sig for en sammenlægning af skoledristrikter og det blev en realitet 1. august 2012, hvor Kundby skole blev til en afdeling under Svinninge skole – nu kaldet Katrinedalsskolen. Det er ikke forkert at sige, at Kundby blev sorteper i denne sammenlægning og skolen oplevede over en periode, at lærerstillinger ikke blev genbesat og det satte en elevflugt igang.

Det fik en flok forældre til at mødes søndag den 22. juni 2014 for at drøfte muligheden for at starte en friskole i Kundby. Og der var god opbakning – både blandt forældre og borgere i byen.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 30. oktober og arbejdet med etablering af Friskolen var godt i gang. Allerede i foråret 2015 besluttede Holbæk Byråd at lukke Katrinedalskolens afdeling i Kundby og foreningen besluttede sig for at udvide Kundby Friskole til Kundby Friskole og Børnehus. Den 25. juni købte en sammenslutning af forældre og borgere i Kundby bygninger og udendørsarealer, med hjælp til finansiering fra Kundby Dagli’ Brugs.

Den nye institution åbnede med brask og bram den 9. August 2015.Feedback

Sidst opdateret

26.04.2016

Ansvarlig redaktør

Svend Erik Saksun