Spring til indhold

Ældrecentre

Elmelunden i Jyderup

Hvem kan få madservice?

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunens kvalitetskrav til madserviceordningen skal udmeldes i en serviceinformation eller kvalitetsstandard.

Du kan få flere oplysninger om kommunens madserviceordning hos kommunen.

Hvad koster madservice i eget hjem?

Du skal højst betale 53 kr. (2018) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, som du kan afhente eller indtage hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Hvad koster madservice i plejebolig/plejehjem?

Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.613 kr. pr. måned i betaling for madservice (2018).

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.Feedback

Sidst opdateret

02.05.2016

Ansvarlig redaktør

Mia Tiedtke